PEIX NOSTRUM Premi Onda Cero Ibiza y Formentera categoria economia

 In Sin categoría

premi2

En primer lloc volem agrair i dedicar aquest premi a tots es Pescadors professionals que ens han donat suport i han fet possible aquest projecte, sobre tot es components de ses nostres Juntes Directives durant es darrers mandats, que han cregut i han potenciat sa nostra feina.

Agrair també a ses institucions publiques implicades pes seu suport incondicional: Consell Insular d’Eivissa, Ajuntament de Santa Eulària, Ajuntament d’Eivissa, Ajuntament de Sant Antoni i Ajuntament de Sant Joan.

També com no? Agraïments pes compradors, restauradors i consumidors que han confiant en naltros.

Som s’essència de sa pesca artesanal de s’illa d’Eivissa, som sa tradició, som es pescadors en busca des peix de temporada, som es adobadors as sol, cosint infinites malles, som ses famílies des pescadors, as seu lloc des mercat, pregant per una bona venta, però pregant  també perquè millori es temps i es seus essers més estimats tornin aviat i amb salut de sa seva jornada diària, som ses centenàries confraries amb sa seva incansable labor social… No som només una marca comercial, som un projecte cultural, un projecte pedagògic, un projecte mediambiental i també per què no? un projecte gastronòmic.

Tenim un projecte viu, de futur, treballam perquè es nostres fills i es nostres nets, i es nets des nostres nets puguin seguir pescant i fent rendible sa seva activitat i també perquè tota sa societat eivissenca pugui seguir disfrutant des peix local i es producte local en general.

Tenim un projecte, petit, però molt viu.

Som Peix Nostrum!

Gracies a tots

premi3

Comparte
Recent Posts

Leave a Comment

quince − 9 =

pe2c1